Terp skausmu į Garbę: poėma isz dabartiniu laiku. Parašė St. Garnys (J. Mačiulis-Maironis). 1895 m., Tilžė, RKIM GEK 6086
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002988470

Maironis (M-lis). Jaunoji Lietuva. Poėma. 1907 m. RKIM GEK 6085
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002988455

J. Maironis. Jaunoji Lietuva. 1920 m. Kaunas. RKIM GEK 6731

J. Maironis. Jaunoji Lietuva. 1920 m. Tilžė. RKIM GEK 6731

Maironis. Młoda Litwa. Poemat. Z litewskiego tłumaczyłaSt. Jabłonska. 1920 m. Wilno,wydawnitctwo „Echa Litwy“, druk. „Promien“. RKIM GEK 5807
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003973227

Maironis. Jaunoji Lietuva. Vilnius, 1995. RKIM 1397