Maironis. Jūratė ir Kastytis. Iliustravo D. Tarabildienė. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, Vilnius, 1957 m., spaudė K. Požėlos spaustuvė. Leidinys plonais viršeliais 30 psl.
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004164803

Maironis. Jūratė ir Kastytis. Iliustravo D. Tarabildienė. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, Vilnius, 1957 m., spaudė K. Požėlos spaustuvė. Leidinys plonais viršeliais 30 psl.
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0004164803

Maironis. Jūratė ir Kastytis (eilėraščiai ir baladė). 1967 m.,Vilnius, „Vagos“ leidykla, spaudė Valstybinė K. Požėlos v. Spaustuvė Kaune. Leidinys kietais viršeliais su aplanku, iliustravo L. Barysaitė, 40 psl. RKIM GEK 32656

Maironis. Jūratė ir Kastytis (baladė). 1979 m., Vilnius, „Vagos“ leidykla, spaudė Valstybinė K. Požėlos v. spaustuvė Kaune. Leidinys minkštais viršeliais su aplanku, iliustravo Sigutė Valavienė, 24 psl. RKIMGEK 28423

Maironis. Jūratė ir Kastytis. 2012 m., Dailininkų sąjungos leidykla „Artseria“, Vilnius, spaudė UAB „Balto print“. Leidinys kietais viršeliais, iliustracijos Šarūno Leonavičiaus. 36 psl. RKIM2463