Fotografija – Jonas Mačiulis-Maironis. Apie 1930 m. MLLM

Fotografija – Maironio portretas su regalijomis. ~1900 m. Sankt Peterburgas, Rusija. Fotografas V. Jasvoinas. MLLM

Fotografija – Maironis sode prie namų Kaune, ~1927 m. Autorius nežinomas. MLLM

Fotoatvirukas – Maironis. Išleido O. Vitkauskytės knygynas Kaune 1922. RKIM

Fotoatvirukas – portretinė Maironio nuotrauka su autografu. Apie 1900 m. Išleido O. Vitkauskytės knygynas Kaune, 1914 m. MLLM

Fotografija – Maironis prie Vytauto paveikslo Žaliojoje svetainėje savo namuose Kaune. Tai viena paskutiniųjų poeto nuotraukų. 1931-04-19. MLLM

Fotografija – Maironis prie klebonijos Palangoje 1930 m. Nuotrauka iš Maironio albumo. Fotografas nežinomas. MLLM

Fotografija – Maironis klebonijos priengyje. ~1928 m. Autorius nežinomas. MLLM

Fotografija – Kauno kunigų seminarijos III kurso studentai. Jų tarpe rektorius J. Mačiulis Maironis. 1925 m. Fotografas B. Savsenavičius. RKIM

Fotografija – Kauno kunigų seminarijos dėstytojai ekskursijoje garlaiviu "Vilnius"; pirmas iš kairės J. Mačiulis Maironis. 1928 m. RKIM

Fotografija – Kauno kunigų seminarijos klierikų ekskursija į Kačioniškį. Tarp dėstytojų ant kapitono tiltelio stovi ir seminarijos rektorius J. Mačiulis Maironis. 1930-05-19. RKIM

Fotografija – Maironis su būriu bičiulių Palangoje. ~ 1927 m. Autorius nežinomas. RKIM

Fotografija – Maironis su būriu bičiulių Palangoje. ~ 1927 m. Autorius nežinomas. RKIM

Fotografija – Maironio sesuo Kotryna Lipčienė ir kaimynė Juozapa Bitienė. Autorius nežinomas. RKIM

Fotografija – Maironis tarp seserų Marcelės (kairėje) ir Kotrynos sode Kaune. Stovi sesers Kotrynos dukra ir kaimynų dukra Elena Bitytė. ~1928 m. Autorius nežinomas. RKIM

Fotografija – Maironio tėviškė Bernotai. Lipčių ūkis, karvių melžimas. XX a. pr. RKIM

Fotografija – Maironio tėviškė Bernotai. Lipčių ūkis, šieno grėbimas. XX a. pr. RKIM

Fotografija – Maironio tėviškė Bernotai. Lipčių ūkis, arimo darbai. XX a. pr. RKIM

Fotografija – Maironio tėviškė Bernotai. Automobilis su svečiais prie Lipčių trobos. XX a. pr. RKIM