Raseinių r. iniciatyvinės grupės narių rinkimų į LPS Steigiamąjį suvažiavimą slapto balsavimo biuletenis

Raseinių r. iniciatyvinės grupės nario, LPS Steigiamojo suvažiavimo delegato Rimanto Šagždavičiaus mandatas. RKIMGEK8871

LPS suvažiavimas. Delegato Alvydo Pečiulio mandatas. RKIMGEK8872

Raseinių r. iniciatyvinės grupės nario moksleivio Alberto Daugirdo leidimas į LPS Steigiamąjį suvažiavimą

LPS Steigiamojo suvažiavimo programa, 1 p. RKIMGEK8875

LPS Steigiamojo suvažiavimo programa, 2,3 p. RKIMGEK8875