Tautinė vėliava nuleista ir perduota saugoti Raseinių krašto istorijos muziejui po mėnesio, 1988 lapkričio 29 d. vakare

Tautinė vėliava nuleista ir perduota saugoti Raseinių krašto istorijos muziejui po mėnesio, 1988 lapkričio 29 d. Kalba LPS Seimo narys Rimantas Šagždavičius

Tautinė vėliava nuleista ir perduota saugoti Raseinių krašto istorijos muziejui po mėnesio, 1988 lapkričio 29 d. vakare

Tautinė vėliava nuleista ir perduota saugoti Raseinių krašto istorijos muziejui po mėnesio, 1988 lapkričio 29 d. Priekyje stovi muziejaus direktorė Emilija Urbonienė ir muziejininkė Gėnė Rakauskienė

Tautinė vėliava nuleista ir perduota saugoti Raseinių krašto istorijos muziejui po mėnesio, 1988 lapkričio 29 d. Kalba Jeronimas Survila, Raseinių miesto vykdomojo komiteto pirmininkas

Tautinė vėliava nuleista ir perduota saugoti Raseinių krašto istorijos muziejui po mėnesio, 1988 lapkričio 29 d. vakare