Pirmoji Lietuvos dainų šventė (Dainos diena) vyko 1924 m. rugpjūčio 23 ir 25 d. Kaune, Parodų aikštėje Žaliakalnyje. Šventę nufilmavo raseiniškis kino operatorius Kazys Lukšys, o poetas Maironis Dainų dienai parašė eilėraštį „Dainų dainelės“ pagal kurį kompozitorius Juozas Naujalis sukūrė muziką. Į šventę atvyko 77 chorai iš visos Lietuvos, jų klausė apie 50000 žiūrovų. Chorai…

Dainų švenčių tradicija nenutrūko ir pasikeitus santvarkai. Pokario Lietuvoje Dainų šventė pirmą kartą surengta Vilniuje 1946 m. Prieš šventę Vilniaus radijas transliuodavo repertuarą, kad didžiajam pasirodymui galėtų ruoštis choristai iš visos Lietuvos. Įdomu, kad 1946-ųjų Dainų šventėje vis dar buvo giedama „Tautiška giesmė“. Nuo 1950 m. Respublikinės dainų šventės buvo rengiamos kas penkeri (1955, 1960,…

Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės Dainų šventė 1990-aisiais pulsavo sprogstančia laisvų piliečių dvasia, nors organizuota itin sudėtingomis ekonominės blokados sąlygomis. Repertuare skambėjo tik Lietuvos kompozitorių kūriniai, o programą papildė Tautinis vakaras – Folkloro diena. Folkloro dienos programoje tautodailininkai demonstravo įvairius senuosius amatus. Nuo pirmosios Folkloro dienos Raseinių kraštą atstovauja folkloro ansamblis „Degulė“ (vadovė Asta Nikžentaitienė)…