„Nuo 1954 metų pradėta leisti išvykti į Lietuvą vaikams ir paaugliams, nuo 1955-ųjų – ir šeimoms. O 1956 metais prasidėjo masinis Lietuvos tremtinių važiavimas į gimtąjį kraštą, trukęs keletą metų. Šeimos buvo paleidžiamos ne vienu metu, be to, šis procesas nebuvo paprastas tiek išvykstant iš tremties, tiek parvykus į Lietuvą.“ Iš leidinio „Tremties ir kalinimo…