Genovaitė Adiklienė „Kaip linksma sodžiuos". 2007 m., aliejus, kartonas. Matmenys 62x62 cm. RKIM GEK 17975

Vytautas Pastarnokas "Senųjų amžių gyva tikyba". 2005 m., aliejus, drobė. Matmenys 60x51 cm. Autoriui skirta pagrindinė Maironio 145-ųjų metinių parodos konkurso premija. RKIM GEK 17976

Rasa Triukienė „Pasandravys". 2007 m., aliejus, drobė. Matmenys 54x75 cm. RKIM
GEK 18006

Dana Baronienė „Pagal Maironio eilėraščius „Bažnyčioj gieda Aleliuja“, „Trakų pilis“, „Mergaitė“, „Jūratė ir Kastytis“. 2007 m., aliejus, drobė. Matmenys 77x130 cm. RKIM GEK 19234