IV-6-1 Apsakymai apie LIETUVOS PRAEIGA. Paraszė Stanyslovas Zanavykas 1886 (Tikroji autoriaus pavardė - J. Mačiulis-Maironis). Tilžė, 1891 m. Kasztu Lietuvos mylėtojų spausdinta pas O.v. Mauderodės. Leidinys minkštais originaliais viršeliais. 186 psl., MLLM GEK44091
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000122207

Stanyslovas Zanavykas (Jonas Mačiulis-Maironis). Istorija arba Apsakymai apie Lietuvos praeiga. Išleido Lietuvos mylėtojų lėšomis 1903 m., Tilžė, spausdinta O.V.Mauderodės spaustuvėje., 1903. MLLM GEK 44093
https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/3071332?s_id=ICHdzt7w7GTsc6GX&s_ind=8&valuable_type=EKSPONATAS

Z nad Biruty. Poemat. Parašas: Przez Halinę z Połagi (tikroji autoriaus pavardė - J. Mačiulis-Maironis), Kasztu kun. A. Miluko. 1904 m. "Žvaigždės" spaustuvėje, Brooklyn. Spaudinys lenkų k., Leidinys plonais originaliais viršeliais, 21 psl. RKIM GEK 18032

Maironis Z NAD BIRUTY. Poemat. Przez Majronisa. Wydanie drugie. Kowno, rok 1924. Naklad pisma "Nowiny", Vytauto pr. 65. spaudinys originaliais viršeliais, 28 psl. MLLM GEK15789
https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/3934147?s_id=Qe1aCjHNvcNdBv7e&s_ind=1&valuable_type=EKSPONATAS

Maironis. Nuo Birutės kalno. Iš lenkų kalbos vertė Faustas Kirša. 1982 m. Redagavo ir spaudai paruošė Bernardas Brazdžionis. Išleido „Lietuvių dienos“, Los Angeles, California. Spaudinys su iliustracijomis, 45 psl. MLLM GEK 49998
https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/4019366?s_id=hohoKHwJNSu3f9xd&s_ind=2&valuable_type=EKSPONATAS

Lietuvos istorija: su kunigaikščių paveikslais ir žemlapiu. Parašė Maironis (S. M-lis), trečią kartą atspausta ir partaisyta 1906 m. Išleista Lietuvių laikraščio pinigais, Petropilis. Leidinys kietais neoriginaliais viršeliais su įklijuotu spalvotu žemėlapiu leidinio gale, 260 psl. RKIMGEK 18478
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002990950

Lietuvos istorija: su kunigaikščių paveikslais ir žemlapiu. Parašė Maironis (S. M-lis), trečią kartą atspausta ir partaisyta 1906 m. Išleista Lietuvių laikraščio pinigais, Petropilis. Leidinys kietais neoriginaliais viršeliais su įklijuotu spalvotu žemėlapiu leidinio gale, 260 psl. RKIMGEK 18478
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002990950

Maironis. Mūsų vargai. Poema. Pirmoji dalis. Perspausdinta iš „Vaivorykštės“. Jono Rinkevičiaus leidinys, 1913 m. Vilnius, M. Kuktos spaustuvė. Leidinys plono popieriaus viršeliais, 20 p. RKIM GEK 6088
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LSIM/LIMIS-210000005707795

Maironis-Mačiulis. Čičinskas. Ballada. 1919 m., Kaunas, „Šviesos“ spaustuvė. Leidinys plonais viršeliais, 11 psl. MLLM GEK 44059
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003068298

Maironis-Mačiulis. Mūsų vargai. poėma 5-iose dalyse. (1920 m.) Kaunas. Išleido A. Petronio knygynas, Jagomasto spaustuvė „Lituania“ Tilžėje. Spaudinys plonais originaliais viršeliais, 151 psl. RKIMGEK 18473

Maironis Mačiulis. Kęstučio mirtis. Istoriškoji drama 5 aktais. Perspausdinta iš „Skaitymų“. Švietimo ministerijos leidinys. 1921 m. Kaunas, Valstybės spaustuvė. Leidinys plonais viršeliais, 72 psl. RKIM GEK 7939

Maironis. Kęstučio mirtis (Vytauto išgelbėjimas). Maironio 5 veiksmų istorinė drama. Konspektas. Išleido kariuomenės štabas, 1937 m., Kaunas. Leidinys plonais viršeliais, 15 psl.
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003974033

Maironis-Mačiulis. Kame išganymas. Libretto 4-ais aktais. Ketvirtą kartą atspausta. 1920 m., Jagomasto spaustuvė „Lituania“ Tilžėje. Leidinys plonais originaliais viršeliais, 37 psl. RKIMGEK 6087

Maironis. Gdzie zbavienie. Libretto w 4-ch aktach. Z litewskiego tłumaczył J. R. 1921 r. Wilno, wyd. „Nowin Wilenskich“, Druk. „Žaibas“. Leidinys be viršelio, 36 psl. RKIMGEK5610

Maironis-Mačiulis. VYTAUTAS PAS KRYŽIUOČIUS. 5 aktų istoriškoji drama. Kaunas, 1925 m. AKC. "Švyturio" bendrovės spaustuvė Kaune. Tituliniame lape yra antspaudas. Spaudinys originaliais viršeliais, 113 psl. MLLM GEK 44052
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003973218

Maironis. BALADĖS. Išleido "Gabija" Vokietijoje 1947m., Lietuviškos knygos 400-aisiais metais. Spaudinys originaliais viršeliais, 71 psl. MLLM GEK44083
https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/4005015?s_id=rWmShT3s7MQwCq88&s_ind=186&valuable_type=EKSPONATAS

Maironis. Poezija: rinktinė. Sudarė A. Sluckaitė, antras leidimas. 1966 m., Vilnius, Vagos leidykla, spaudė K. Požėlos spaustuvė. Leidinys kietais viršeliais su aplanku 312 psl. RKIM GEK 6095

Maironis. Vakaro mintys. 1968 m., Vilnius, „Vagos“ leidykla, spaudė Valstybinė vaizdo spaustuvė Vilniuje. Leidinys kietais viršeliais su aplanku, 112 psl. RKIM GEK 7090

Maironis. Kur bėga Šešupė: eilėraščiai. Sudarytoja Irena Rudokienė. 1980 m., Vilnius, „Vagos“ leidykla, spaudė K. Požėlos spaustuvė. Leidinys kietais celofanuotais viršeliais, 142 psl. RKIM 2266