Maironis. Reseinių Magdė (poematas) nepersena pasaka ir smulkmenos. Išleista autoriaus pinigais. 1909 m., Kaunas, Saliamono Banaičio spaustuvė, 2000 egz. Leidinys kietais viršeliais, 74 p. RKIMGEK 6733
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003974031
http://www.pb.flf.vu.lt/galleries/raseiniu-magde/

Maironis. Reseinių Magdė (poematas). Antroji laida naujai pataisyta. Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1918 m., „Žaibo“ spaustuvė Vilniuje. Leidinys su plono popieriaus spalvotais viršeliais, 32 psl. RKIM GEK6091

Maironis. RESEINIŲ MAGDĖ. Poematas. Trečioji laida, naujai pertaisyta. 1921 m., Kaunas, „Aušros“ b -vės knygyno leidinys. Leidinys originaliais viršeliais, 31 psl. RKIMGEK18033

Maironis. RASEINIŲ MAGDĖ. Liaudies pasaka. Penktoji laida. J. Narbuto ir P. Indreikos leidinys. 1947 m. 400-aisiais Lietuviškos Knygos jubiliejiniais metais, Meerbeck‘as. Spaudinys plonais originaliais viršeliais, 31 psl. RKIM GEK 12064

Maironis. Raseinių Magdė. Mokinio biblioteka. 2007 m. Leido „Žaltvykslė“, Vilnius, spausdino UAB Akritas. Leidinys storesnio popieriaus viršeliais, 47 psl. RKIM GEK 27042