Irkutskas. Teresė Valaitytė Kulikauskienė su kitais tremtiniais II eilėje 4-a iš kairės. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 8528

Udinsk‘as. Lietuvių tremtinių vakaronė. Valė Ceinoriūtė Globenko III eilėje iš kairės 1-ia. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 11975

Kuibyševas. Lietuvos tremtiniai tarp Ukrainos tremtinių. Prie MTS buvo parkas, kur po darbo rinkdavosi žaisti tinklinį ar kortomis. RKIMPF 1534

Mordovija. Tremtiniai Sibire. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 11249

Ivanovskas. Lietuvaitės politkalinės. III eilėje 5-a iš kairės Stanislava Kačiušytė. Paskutinės Velykos lageryje. Fotografuota 1956 m. balandžio mėn. RKIMGEK 9029

Čiru Bainuro mietelis Kazachstane. Lietuviai tremtiniai. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 1565

Karaganda. Lietuviai tremtiniai atvažiavę aplankyti politkalinės. Fotografuota 1955 m. RKIMPF 1567

Inta. Politinės kalinės. Eugenija Ivanauskaitė (Ennukson) II eilėje 1-a iš kairės. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9401

Suetycha. Lietuviai tremtiniai. Fotografuota 1953 m. RKIMPF 3639

Komija. Lietuviai tremtiniai. 1-a iš kairės Aleksandra Rosenienė. RKIMGEK 9510

Irkutskas. Teresė Valaitytė Kulikauskienė (II eilėje 1-a iš dešinės)su kitais lietuviais-tremtiniais. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8529

Irkutskas. Lietuviai tremtiniai po darbų prie barakų. Teresė Valaitytė Kulikauskienė – su armonika rankose. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8530

Igarka. Laisvalaikiu – tremtinys Albertas Kucinas (kairėje) su draugu. Fotografuota 1953 m. RKIMPF 1514

Igarka. Susirinkę švenčia viena medžio apdirbimo kombinato pamaina. Fotografuota 1950 m. RKIMPF 1563

Igarka. Tremtinių Želnių išleistuvės į Kazachstaną. Fotografuota 1950 m. RKIMPF 1564

Kazachstanas. Lietuviai tremtiniai. Vienai iš merginų lietuviai surinko pinigus ir išleido mokytis medicinos sesele. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 1566

Suetycha. Lietuviai tremtiniai. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 3635