Ramiausia ir lankytojų retokai trikdoma vieta – senosios kaimo, ar buvusio dvaro kainaitės. Paslaptingos, apgobtos senais medžiais, įrėmintos Sandravos upelio vaga, magiškai apjuostos apsamanojusių akmenų žiedu. Dar išlike keletas kapaviečių, kur lenkiškai įrašytos Astrauskų, buvusių Pasandravio dvaro savininkų, pavardės. Kapinaitės pristatomos kaip 1863 metų sukilimo dalyvių kapinaitės. Gal todėl, kad vieno obelisko įrašas liudija: Aleksandras Ostrovskis – 1863 metų sukilimo veteranas…