1968 m. mokytoja Valerija Rimkienė su mokiniais Maironio tėviškėje įrengė atminimo ekspoziciją. Pirmasis renginys Maironio gimtinėje Pasandravyje 1982 gegužės 29 d. – septynioliktasis Poezijos pavasaris – buvo skirtas 120-osioms poeto gimimo metinėms. Ypatingas dėmesys Maironiui skirtas 1987 m. – iškilmingai paminėtos 125-osios Maironio gimimo metinės. Prie Maironio gimtojo namo pamatų suskambo poeto eilės, tapusios dainomis, sakytos kalbos. Prie tako iš poeto gimtinės Pasandravio į tėviškę Bernotuose svečiai pasodino 125 ąžuoliukus. Jubiliejiniai Maironio gimimo metinių minėjimai poeto tėviškėje švenčiami kas penkerius metus – čia skamba dainos Maironio žodžiais, skaitomos poeto eilės. 1995 m. paminėtos Maironio rinktinės „Pavasario balsai“  100-osios metinės. Atgimimo laikotarpiu dėmesys poeto asmenybei, jo kūrybos ištakoms ypač sustiprėjo. Nuo 1988 m. kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį organizuotos Maironio valandos. Maironio gimtinėje 1988 rugpjūčio 27 d. įvyko pirmasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio mitingas Raseinių rajone. 1989 m. vasarą Maironio gimtinės ir tėviškės teritorija su statiniais perduota Raseinių krašto istorijos muziejaus žinion, 1990 m. čia įkurtas Pasandravio memorialinis landšaftinis draustinis.

1989 m. atstatytame Maironio sesers Kotrynos name atidaryta ekspozicija, pašventintas atstatytasis  Bernotų sodybos kryžius. Tada ir kilo mintis Pasandravio istorinį draustinį „apgyvendinti“ kryžiais ir koplytstulpiais. 1991 m. vasarą Maironio tėviškėje jau vyko iškilmės, kurių metu buvo pašventini 10 ąžuolinių kryžių ir koplytstulpių. Dabar Maironio tėviškėje vyksta daug tradicinių renginių, poezijos skaitymų, koncertų.

Vienas iš pirmų renginių Maironio Tėviškėje buvo poeto 125-ųjų gimimo metinių iškilmingas minėjimas. 1987 metų  spalio 12-ąją žmonių minios plūdo į Pasandravį. Čia, prie Maironio gimto namo pamatų, suskambo Maironio eilės, tapusios dainomis, sakytos iškilmingos prakalbos. Nors nieko nebuvo prasitarta apie nepriklausomybę, laisvę, tačiau šios mintys veržėsi ir sklido kaip Maironio dvasia  ne tik Maironio gimtinės laukuose, bet ir visoje Lietuvoje.

1988 rugpjūčio 27 d. įvyko pirmasis LPS organizuotas Raseinių rajone.  Mitingas vyko Pasandravyje. Tuomet buvo nutarta Maironio gimtinę ir tėviškę paskelbti memorialiniu-landšaftiniu draustiniu, įsteigti Maironio muziejų, pastatyti paminklą, Raseinių gatvei, vedančiai link Maironio tėviškės, grąžinti Maironio vardą. Po trisdešimties metų, 2018 rugpjūčio 27 d., Raseinių muziejus pakvietė į Raseinių krašto žmonių santalką „Atgijo širdys. Prigijo…“, skirtą Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir pirmojo Sąjūdžio mitingo Raseinių rajone 30-čiui. Fotografijos Domo Katkausko, Vitalijaus Judicko.

1995 metais paminėtos Maironio rinktinės „Pavasario balsai“ 100-osios metines. Betygališkis, Lietuvos garbės kraštotyrininkas Antanas Juška taip kalbėjo: „Pavasario balsų“ knyga – tarsi šventraštis. Iš jos semiamės išminties, stipriname dvasią“. Tuokart į Maironio gimtinę susirinko ir Poezijos pavasario’95 dalyviai ir laureatai. Poezijos pavasario renginys kaskart sugrįžta į poeto tėviškę, kai švenčiamos iškilesnės Maironio gyvenimo sukaktys.

Maironio gimtinėje nuo 2003 metų kas du metus vyksta unikalus renginys – chorinės muzikos festivalis „Dainuojam Maironiui“. Pasandravyje, ant Maironio gimtojo dvarelio pamatų, tarp rudens nuspalvintų aukštų klevų suskamba daugiau nei 200 choristų balsų.

Nuostabi poeto, kunigo Jono Mačiulio Maironio tėviškės aplinka mėgiama Raseinių krašto, visos Lietuvos žmonių. Čia vyksta unikalios literatūros pamokos, poezijos skaitymai, nuostabūs koncertai, spektakliai – čia sklandanti poeto dvasia užburia ir atlikėjus, ir klausytojus. Nuotraukose – Respublikinis kuriančių dvasininkų festivalis „Sielų žydėjimai“ (2012 metai), poezijos šventė „Maironis sugrįžta“ (2012 metai), Tarptautinės Muziejų nakties renginiai ir kt.

Jubiliejiniai Maironio gimimo metinių minėjimai poeto tėviškėje nuo 1987 metų švenčiami kas penkerius metus. Kas penkerius metus čia skaitomos Maironio eilės, skamba dainos Maironio žodžiais, atliekamos jungtinių chorų. Pasandravyje Maironį bent keletą kartų dainavo Kauno valstybinis choras, respublikiniai chorai „Ąžuoliukas“, „Polifonija“ ir kt. Maironio eilės čia yra prabilusios žymių aktorių Laimono Noreikos, Tomo Vaisietos, Ramūno Abukevičiaus,  Egidijaus Stanciko, Virginijos Kochanskytės, Petro Venslovo balsais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Išsiųsti idėją