Vladas Ščeponas „Muziejaus grožybės“. 2010 m. aliejus, drobė. Autoriui skirta Maironio 150-ųjų metinių parodos-konkurso pagrindinė premija. RKIM GEK 23694

Ilona Daujotytė Janulienė „Koplytėlė iš Maironio tėviškės“. 2012 m., aliejus, drobė. Matmenys 61x45 cm. RKIM GEK 23695

Viktorija Jurgutienė „Tolumoje Seredžius“. 2007 m., aliejus, kartonas. Matmenys 39x61 cm. RKIM GEK 23696

Elena Ruzgienė „Antai pažvelki, tai Vilniaus rūmai“. 2012 m., aliejus, drobė. Matmenys 58x82 cm. RKIM GEK 23697

Jolita Levčenkienė „Mano gimtinė“. 2012 m., aliejus, kartonas. Matmenys 65x85 cm. RKIM GEK 23698

Nerijus Gotautas „Saulėlydis“. 2012 m., aliejus, kartonas. Matmenys 56x94 cm. RKIM GEK 23699

Anelė Araminienė „Maironis ilsisi“. 2012 m., aliejus, kartonas. Matmenys 52x66 cm. RKIM GEK 23700

Dalia Žalimienė „Šiluva“. 2012 m., aliejus, kartonas. Matmenys 50x53 cm. RKIM GEK 23701

Ona Šukštukienė „Mūsų bitynas“. 2008 m., aliejus, kartonas. Matmenys 50x64 cm. RKIM GEK 23702

Danguolė Žilinienė „Gražutės miškas“. 2009 m., aliejus, kartonas. Matmenys 32x42 cm. RKIM GEK 23703

Cirilis Kvietinskas „Lukšių malūnas. Šakių rajonas“. 2008 m., aliejus, kartonas. Matmenys 44x44 cm. RKIM GEK 23704

Gražina Pasilauskienė „Pjūtis“. 2012 m., aliejus, kartonas. Matmenys 72x54 cm. RKIM GEK 23705

Jūratė Jaronienė „Legenda apie akmenį-pėdą“. 2007 m., aliejus, drobė. Matmenys 51x35 cm. RKIM GEK 23706

Alvina Uglininkienė „Oi neverk, motinėle“. 2012 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 23707

Kęstutis Preidžius „Kur bėga Šešupė“. 2012 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 23708

Irena Suveizdienė „Trakų salos pilis“. 2012 m., akvarelė. Matmenys 52x62 cm. RKIM GEK 23709

Jolanta Mikolėnienė „Pavasario balsai“. 2011 m., akrilas, kartonas. Matmenys 60x45 cm. RKIM GEK 23710

Oleg Riabčiuk „Pienės“. 2012 m., aliejus, drobė. Matmenys 60x80 cm. RKIM GEK 23711

Oleg Riabčiuk „Kur Nemunas teka“. 2012 m., aliejus, drobė. Matmenys 60x80 cm. RKIM GEK 23712

Alfonsas Blažys „Smuikui griežiant“. 2012 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 23713

Žydronė Mamoniškienė „ Močiutė“. 2012 m., tušas, plunksna. Matmenys 29x39 cm. RKIM GEK 23715

Elvyra Vaštakienė „Trakų pilis“. 2012 m., aliejus, kartonas. Matmenys 38x50 cm. RKIM GEK 23840

Dana Baronienė „Miško upelis“. 2012 m., akrilas, drobė. Matmenys 60x120 cm. RKIM GEK 23964

Irena Pipikienė „Ateikite, žmonės“. 2010 m., aliejus, drobė. Matmenys 69x50 cm. RKIM GEK 23965

Janina Petraitienė „Ruduo“. 2009 m., aliejus, drobė. Matmenys 43x53 cm. RKIM GEK 23966

Genutė Bučiūnienė „Trakų pilis“. 2012 m., karpinys. Matmenys 24x34 cm. RKIM GEK 23967

Ilona Daujotytė Janulienė „Maironio tėviškėje“. 2012 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x40 cm. RKIM GEK 24233

Nijolė Būrienė „Neries ir Nemuno santaka. Kaunas“. 2012 m., aliejus, kartonas. Matmenys 61x72 cm. RKIM GEK 24581

Nijolė Būrienė „Kapai – milžinai“. 2011 m., aliejus, kartonas. Matmenys 61x83 cm. RKIM GEK 24583