Veronika Bieliauskienė „Neužmirštuolės“. 2017 m., aliejus, drobė. Matmenys 30x40 cm. RKIM GEK 31218

Valerija Gervienė „Leonavo kaimo sodyba“. 2012 m., aliejus, drobė. Matmenys 44x66 cm. RKIM GEK 31211

Genutė Bučiūnienė „Trakų pilis“. 2017 m., karpinys. Matmenys 25x35 cm. RKIM GEK 31199

Margarita Juškevičiūtė „Maironio tėviškės sode“. 2015 m., aliejus, kartonas. Matmenys 50x60 cm. RKIM GEK 31207

Gita Kolosovienė „Branda“. 2015 m., karpinys. Matmenys 45x40 cm. RKIM GEK 31200

Mikalina Vyšniauskienė „Maironio tėviškė“. 2017 m., aliejus, drobė. Matmenys 40x50 cm. RKIM GEK 31222

Rasa Slesoriūnienė „Pašaukimas“. 2017 m., karpinys. Matmenys 60x45 cm. RKIM GEK 31201

Irma Barauskaitė „Ošia girių medynai“. 2016 m., karpinys. Matmenys 80x60 cm. RKIM GEK 31202

Nijolė Railaitė „Senovė“. 2012 m., aliejus, kartonas. Matmenys 40x50 cm. RKIM GEK 31226

Aldona Juzefa Katilienė „Beržynėlis“. 2017 m., akrilas, drobė. Matmenys 40x40 cm. RKIM GEK 31220

Angelė Steponavičienė „Graži tu mano, brangi Tėvyne“. 2013 m., karpinys. Matmenys 40x50 cm. RKIM GEK 31204

Rūta Marija Janonienė „Rytas kaime“. 2015 m., aliejus, kartonas. Matmenys 50x60 cm. RKIM GEK 31215

Vytautas Kaupys „Senieji Kėdainiai“. 2017 m., grafika, tušas. Matmenys 23x35 cm. RKIM GEK 31205

Alma Stugienė „Akys ant kapelių“. 2017 m., karpinys. Matmenys 60x40 cm. RKIM GEK 31206

Margarita Juškevičiūtė „Maironis Palangoje“. 2012 m., aliejus, kartonas. Matmenys 50x60 cm. RKIM GEK 31208

Regina Juodžbalienė „Naujoji rūta“. 2016 m., aliejus, kartonas. Matmenys 50x60 cm. RKIM GEK 31209

Diana Lukošiūnaitė „Šešėlis“. 2017 m., karpinys. Matmenys 47x70 cm. RKIM GEK 31196

Anelė Araminienė „Merkinės piliakalnis“. 2017 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 31210

V.S. Jurgutienė „Veliuonos bažnyčia“. 2014 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 31212

Virginija Jurevičienė „Pavasaris“. 2016 m., karpinys. Matmenys 40x70 cm. RKIM GEK 31194

Saulius Maziliauskas „Vydūnas prie Rambyno“. 2017 m., aliejus, drobė. Matmenys 46x66 cm. RKIM GEK 31213

Janina Petraitienė „Vasara kaime“. 2014 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 31214

Aušra Kristina Kojalavičiūtė „Baltija". Triptikas, 2016 m., aliejus, drobė. Matmenys 70x100 cm. RKIM GEK 31216/1

Aušra Kristina Kojalavičiūtė „Baltija". Triptikas, 2016 m., aliejus, drobė. Matmenys 80x120 cm. RKIM GEK 31216/2

Aušra Kristina Kojalavičiūtė „Baltija". Triptikas, 2016 m., aliejus, drobė. Matmenys 70x100 cm. RKIM GEK 31216/3

Lina Kabelkaitė „Skamba, žvanga, gaudžia varpai“. 2017 m., karpinys. Matmenys 45x31 cm. RKIM GEK 31198

Aldona Marija Sadauskienė „Kauno botanikos sodo fragmentas“. 2016 m., aliejus, drobė. Matmenys 40x50 cm. RKIM GEK 31217

Audronė Jolanta Mikolėnienė „Gintarai. Jūratė ir Kastytis“. 2015 m., akrilas, drobė. Matmenys 40x50 cm. RKIM GEK 31219

Ada Germanavičienė „Aš skinsiu, sau skinsiu rausvus vainikus, žydėsiu kaip žydi laukai“. 2017 m., karpinys. Matmenys 39x29 cm. RKIM GEK 31203

Tadas Makūnas „Ganykloje“. 2015 m., aliejus, drobė. Matmenys 40x50 cm. RKIM GEK 31221

Regina Garškaitė Marcinkevičienė „Nemunas ties Kaunu“. 2015 m., aliejus, kartonas. Matmenys 35x30 cm. RKIM GEK 31223

Adelė Bražėnaitė „Maironio portretas“. 2017 m., lino raižinys. Matmenys 37x70 cm. RKIM GEK 31224

Elena Modesta Pocienė „Rudens spalvos“. 2016 m., aliejus, drobė. Matmenys 40x70 cm. RKIM GEK 31225

Genovaitė Adiklienė „Karalius Mindaugas stato katedrą Lietuvoje“. 2016 m., aliejus, kartonas. Matmenys 42x61 cm. RKIM GEK 31227

Rožė Emilija Džiaugienė „Poeto Maironio sodyba“. 2017 m., aliejus, kartonas. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 31228

Aldona Tunkūnienė „Mano gimtinė“. 2016 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 31229

Miglė Saladžiūtė „Duetas“. 2017 m., karpinys. Matmenys 30x40 cm. RKIM GEK 31230

Ramutė Gylienė „Trakų pilis“. 2016 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 31231

Jonas Petronis „Šieno vežimas“. 2015 m., aliejus, kartonas. Matmenys 42x60 cm. RKIM GEK 31232

Regina Jegorovienė „Visur Tave aš atrandu“. 2014 m., karpinys. Matmenys 30x40 cm. RKIM GEK 31233

31234 Albina Mackevičienė „Pražydo sapnai“. 2017 m., aliejus, drobė. Matmenys 60x60 cm. RKIM GEK 31234

‘The Dreams Have Come into Bloom’
Author: Albina Mackevičienė
(Year 2017, oil painting on canvas technique, measurements: 60X60 cm, RKIM GEK 31234)

Genė Vaičekauskienė „Kur bėga Šešupė“. 2017 m., lino raižinys. Matmenys 44x33 cm. RKIM GEK 31193

Natalija Bulotienė „Tėviškės obelis“. 2017 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x50 cm. RKIM GEK 31197

Raimonda Bolienė „Sirpo uogos kaip kraujo lašai“. 2015 m., aliejus, drobė. Matmenys 50x70 cm. RKIM GEK 31195