Suetycha. Kunigas Antanas Bitvinskas aukoja šv. Mišias. Fotografuota apie 1953 m. RKIMPF 3646

Maklakovas. Po gegužinių pamaldų ir mišių. Fotografavo Albertas Kucinas 1957 m. RKIMPF 1518

Suetycha. Tremtis. Po šv. Mišių prie altoriaus lietuvis kunigas Butkus. Fotografuota 1957 m. RKIMPF 3648

Suetycha. Lietuviai vaikai po pirmosios komunijos barakuose prie altoriaus. Greta kunigas Antanas Bitvinskas. Fotografuota 1951 m. RKIMGEK 14546

Tremtis. Suetycha. Šv. Mišias aukoja kun. Antanas Bitvinskas. Fotografuota 1957 m.

Zima. Altorėlis Švč. Mergelei Marijai. Lietuvių tremtinių vaikai prie altoriaus. Fotografuota 1950 m. RKIMGEK 8736

Suetycha. Lietuvių tremtinių Savickų (iš Grikalnio) vaikų krikštynos. Centre – kunigas Antanas Bitvinskas. Krikšto tėvai (iš kairės Ona Bitvinskaitė (Margevičienė) ir Stasys Jocius, Domicelė Bitvinskienė ir Jonas Bitvinskas. 7 asmenų Bitvinskų šeima iš Šeimyniškių kaimo buvo ištremta 1949 kovo mėn. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9415

Suetycha. Kunigas Antanas Bitvinskas su Tremtinių Simonavičių šeima. Fotografuota apie 1954 m. RKIMPF 3649

Suetycha. Kunigas Antanas Bitvinskas aukoja šv. Mišias tremtinių barakuose. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 14549

Igarka. Petrutės Barčaitės Misevičienės vestuvės su antruoju vyru Malinausku. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 12128

Igarka. Lietuvių tremtinių vaikai po Pirmosios komunijos. Fotografuota 1956 m. RKIM PF 10621

Suetycha. Lietuvių tremtinių barakuose – altorius. Fotografuota apie 1951 m. RKIMGEK 14543

Igarka. Lietuvių tremtinių – Gudžiūnų – šeima. Jie išvežti iš Lenkelių k. Raseinių r. 1948 m. Fotografuota 1952 m. per Kalėdas. RKIMGEK 8546

Suetycha. Lietuviai tremtiniai švenčia šv. Velykas. Fotografuota apie 1953 m. RKIMGEK 14534

Suetycha. Lietuviai tremtiniai per šv. Kalėdas. Fotografuota apie 1953 m. RKIMGEK 14535

Suetycha. Tremtinių Simonavičių šeima. Prie šv. Kalėdų stalo. Fotografuota apie 1950 m. RKIMGEK 14550

Suetycha. Tremtis. Kalėdų Senis pas tremtinių vaikus. Fotografuota 1953 m. RKIMPF 3629

Igarka. Tremtis. Kučių vakarienė tremtinių Šimkų šeimoje. Fotografuota 1956m. RKIMPF 10629