Akulšetas. Tremtis. Sibiro gamtos fone – Petras Jocius Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 9597

Suetycha. Lietuvaitės tremtinės Jadvyga ir Janina Simonavičiūtės prie Biriusos upės. Fotografuota 1956 m. RKIM PF 3637

Suetycha. Lietuvaitės tremtinės Jadvyga ir Janina Simonavičiūtės prie Biriusos upės. Fotografuota 1956 m. RKIM PF 3637

Atkačatov‘o apylinkės, kalnai. Tremtiniai Klemensas ir Valerija Žikai. Fotografuota apie 1955 m. RKIMGEK 11994

Tremtis. Akcatau, Karaganda, Kazachstanas. Fotografuota 1954 m.

Kožimas. Tremtiniai ant uolėto Kožimo upės kranto. Vienas iš vyrų – Vytautas Petravičius išvežtas iš Molavėnų k. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 16825

Zima. Lietuviai tremtiniai Pranas Daukša ir Vytautas Banys ant Zimos upės kranto uolų. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 8730

Zima. Lietuviai tremtiniai ant Zimos upės kranto uolų. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 8729

Atkačatov‘o apylinkės. Tremtiniai Klemensas ir Valerija Žikai. Fotografuota apie 1956 m. RKIMGEK 11996

Igarka. Tremtiniai (iš kairės): Onutė Gudžiūnaitė, Genė Gudžiūnaitė, Antanas Gudžiūnas. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8548

Igarka. Lietuviai tremtiniai prie Jenisiejaus upės. 2-as iš kairės J. Kavaliauskas. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 8567

Igarka. Lietuvių tremtinių kelionė į darbą. Fotografuota apie 1956 m. RKIM PF 10623

Udinsk'as. Lietuviai tremtiniai prie Ūdos upės.

Igarka. Barža „Сергей Киров“, kuria buvo atplukdyti į Igarką tremtiniai. Fotografavo Albertas Kucinas 1952 m. RKIMPF 1529

Zima. Lietuviai tremtiniai pavasarį keliasi per Zimos upę. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 15812

Igarka. Jenisiejaus upėje laivas, kokiu į Igarką buvo atplukdyti lietuviai. Fotografuota 1957 m. RKIMGEK 15813

Šipicynas. Nižne Udinsko apylinkių panorama nuo kalno iš taigos. Kaime buvo apie 17 lietuvių šeimų. Fotografuota 1954 m. RKIM PF 2066

Nachimovo kolūkis, Kuibyševo rajonas, Vidurinė Azija. Medvilnės plantacijos. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8868