Pirmoji Lietuvos Dainų šventė (Dainų diena) Kaune, 1924 m. RKIMGEK16263

Leidinys „Dainos diena 1924“, 1924 m. RKIM archyvas.

Raseiniškės merginos Pirmosios dainų šventės metu apdovanotos pagyrimo raštais už pačių siūtus tautinius kostiumus, 1924 m. RKIM archyvas.

Leidinys „Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 1430–1930 Vytauto Didžiojo garbei Dainų diena“, 1930 m. RKIM archyvas.

Leidinys „Dainų šventės repertuaras (Sopranas) sąsiuviniai I ir II", 1938 m. RKIMGEK 14041.

Leidinys „1938 metų Dainų šventės repertuaras Sąsiuvinis II“, 1938 m. RKIMGEK 6931.

Šiluvos bažnytinis choras, XX a. I p. RKIMGEK 9085.