Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Prie atkurto „Žemaičio“ paminklo. 1989-06-24. RKIMPF12088

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. 1989-06-24. RKIMPF12085

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Atidengiamas atkurtas „Žemaičio“ paminklo postamentas. 1989-06-24. RKIMPF1104134

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Atidengtas atkurtas „Žemaičio“ paminklo postamentas. 1989-06-24. RKIMPF12087

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. 1989-06-24. Prie „Žemaičio“ paminklo kalba buvęs politkalinys, mokytojas, senas raseiniškis Viktoras Endriukaitis. RKIMPF12086

Šventės „Istorija grįžta“ akimirkos. Kalba dainininkė Nijolė Ambrazaitytė. 1989-06-24. RKIMPF11035

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Dainuoja dainininkė Nijolė Ambrazaitytė. 1989-06-24. RKIMPF12090

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. „Žemaičio“ aikštėje kalba Sąjūdžio Seimo narys gydytojas Rimantas Šagždavičius. 1989-06-24. RKIMPF12091

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. „Žemaičio“ aikštėje kalbą sako Raseinių parapijos klebonas Vytautas Griganavičius. 1989-06-24. RKIMPF12089

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. 1989-06-24. RKIMPF11036

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. 1989-06-24. RKIMPF11037

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Prie Maironio vardo pradžios mokyklos pastato. 1989-06-24. RKIMPF11038

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Prie buvusios Maironio pradžios mokyklos pastato kalba tuometis Raseinių švietimo skyriaus vedėjas Jonas Janušas. 1989-06-24. RKIMPF11042

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Prie buvusios Maironio vardo pradžios mokyklos pastato. Kalba buvęs mokinys V. Banys. 1989-06-24. RKIMPF12095

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Prie savo namų Šaltinio gatvėje kalba Pranas Lazdauskas. 1989-06-24. RKIMPF11039

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Ant mokytojo Prano Lazdausko namo tvirtinamas grąžintas Šaltinio gatvės pavadinimas. 1989-06-24. RKIMPF11041

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Lentelė su grąžintu Maironio gatvės pavadinimu tvirtinama ant pašto pastato. 1989-06-24. RKIMPF11040

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Prie atnaujinto Magdės šulinio. 1989-06-24. RKIMPF12094

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Prie atnaujinto Magdės šulinio. Magdės personažas – odontologė Vaclava Kizienė. 1989-06-24. RKIMPF12093

Šventės „Istorija grįžta" akimirkos. Prie atnaujinto Magdės šulinio. 1989-06-24. RKIMPF12092