Igarka. Brolių – Apoliaus ir Klemenso – Beržinskų vestuvės. Antroje eilėje sesers Anicetos šeima, tėvai Juozas ir Marija Beržinskai, brolis Jonas. Fotografuota 1959 m. RKIMGEK 8740

Suetycha. Lietuvių tremtinių brolio ir sesers Ališauskų vestuvės. Tarp jaunavedžių sėdi kunigas Antanas Bitvinskas. Fotografuota prie gyvenamojo barako 1951 m. RKIMGEK 9416

Suetycha. Lietuvių tremtinių vestuvės. Fotografuota 1950 m. RKIMGEK 9677

Suetycha. Pirmos lietuviškos vestuvės tremtyje Suetychoje. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 14544

Karaganda. Lietuvių tremtinių vestuvės. Fotografuota 1956 m. RKIMPF 1568

Karaganda. Lietuvių tremtinių vestuvės (jaunoji su tautiniais rūbais). Vestuvių dalyviai fotografuojasi ant tilto. Fotografuota 1956 m. RKIMPF 1569

Igarka. Lietuvos tremtinio Mečiaus Dogelio vestuvės. Fotografuota 1953 m. RKIMPF 1664

Maklakovas. Tremtinių Pocių vestuvės. Stasys Baltšaitis su žmona Adele sėdi jaunavedžiams iš kairės. Fotografuota apie 1958 m. RKIMPF 1692