Igarka. Tremtinių Bartkių šeima. 1954 m.

Irkutskas. Bulviakasis, lietuvės tremtinės. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8537

Igarka. Lietuvaitė tremtinė Elena Jakubauskaitė prie barako, kur sutodavo vežimas su jaučiu, atvežęs vandenį. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 8761

Kutinga, Tadžikija, Vidurinė Azija. Lietuvė tremtinė Elena Švarcienė gamina maistą. Šeima buvo ištremta 1945 m. iš Milašaičių (Raseinių r.). Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 8866

Irkutskas. Lageris. Lietuviai politkaliniai. Nusifotografavę prie lagerio pirties pastato. I eilėje 4-as iš kairės Vaclovas Butkus. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 9275

Igarka. Tremtinių Pranės ir Prano Jocių šeima. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 14945

Igarka. Fotografavo Albertas Kucinas 1952 m. RKIMPF 1524

Igarka. Tremtinė Tališauskienė su dukromis. Jos buvo ištremtos 1945 m., nes sūnūs Tališauskai buvo partizanai. Fotografuota kambaryje, kuriame gyveno 1954 m. RKIMPF 1561

Igarka. Lietuviai tremtiniai veža vandenį, pasikinkę šunį. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 1661

Igarka. Lietuvės tremtinės. 1-a iš dešinės Marijona Ajauskienė. Fotografuota 1956 m. RKIMPF 1662

Igarka. Lietuvės tremtinės. Iš dešinės Marijona Ajauskienė. Fotografuota 1955 m. RKIMPF 1665

Igarka. Lietuvė tremtinė Vincė Matukaitienė gyvenamajame kambaryje tarp rankdarbių. Fotografuota 1950 m. RKIMPF 1683

Igarka. Lietuvis tremtinys Algirdas Matukaitis gyvenamajame kambaryje. Fotografuota 1951 m. RKIMPF 1684

Nižnij Udinsk‘as. Tremtinė Kotryna Špokaitė Drasutienė. Kitoje nuotraukos pusėje užrašas „Tremtinio dalužė vai sunki sunki...“ Fotografuota 1953 m. RKIMPF 3119

Suetycha. Lietuvių tremtinių bulviasodis. Fotografuota apie 1953 m. RKIMPF 3625

Suetycha. Lietuvių tremtinių Simonavičių (iš Viduklės) šeima savo gyvenamajame būste. Fotografuota 1950 m. RKIMPF 3627

Suetycha. Lietuviai tremtiniai – Simonavičiai su kaimynais. Fotografuota 1954 m. RKIMPF 3632