Igarka. Į Lietuvą išvyksta tremtiniai – Ajauskų kaimynai. Fotografuota 1956 m. RKIMPF 1666

Suetycha. Lietuvių tremtinių Simonavičių šeima išvyksta į Lietuvą. Fotografuota 1957 m. spalio mėn. RKIM PF 3645

Suetycha. Lietuvių tremtinių Simonavičių šeima išvyksta į Lietuvą. Fotografuota 1957 m. spalio mėn. RKIM PF 3633

Suetycha. Tremtinius Ajauskus išlydi į Lietuvą. Fotografuota 1956 m. RKIMPF 1667

Dušanbe (Vidurinė Azija). Lietuvių tremtinių išleistuvės į Lietuvą. Fotografuota 1956 m. RKIMPF 1531

Nižnij Udinsk‘as. Tremtinių Drasučių išleistuvės į Lietuvą. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 15787

Suetycha. Simonavičių šeima išvyksta iš tremties į Lietuvą. Fotografuota 1957 m. RKIMGEK 14552

Suetycha. Simonavičių kaimynų lietuvių išleistuvės į Lietuvą. Fotografuota 1957 m. RKIMGEK 14551

Tremtinys Romanas Astrauskas (iš Pasandravio dvaro, Maironio gimtinės) kelionėje į Lietuvą. Fotografuota apie 1960 m. RKIM PF 2756

Igarka. Garlaivis „М. Ульянов“, kuriuo į Lietuvą išvyko tremtinių Šimkų šeima. Fotografuota 1957 06 20. RKIM PF 10624

Igarka. Prieplaukoje – garlaivis „М. Ульянов“, kuriuo į Lietuvą išvyko tremtinių Šimkų šeima. Fotografuota 1957 06 20. RKIM PF 10625