Igarkos lietuvių kapinės – jų amžinojo poilsio vieta. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8524

Akulšetas. Lietuvių tremtinių kapinės. Fotografuota 1955 m. RKIMPF 1678

Intos lagerio kapinės. Fotografuota 1955 m. RKIMPF 1675

Igarka. Lietuvio tremtinio laidotuvės. Procesija juda gatve pro barakus. Fotografuota 1951 m. RKIM PF 1687

Zima. Lietuvio tremtinio Petro Petrylos laidotuvės. Tolumoje – Zimos medžio apdirbimo kombinatas. Tremtinį darbe užgriuvo rąstų rietuvė. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 15811

Inta. Politkalinio laidotuvės. Fotografuota 1954 m. RKIMPF 1677

Krasnojarsko kraštas. Tremtinės Račienės laidotuvių procesija į kapines. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8898

Igarka. Lietuvio tremtinio laidotuvės. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 8742

Zima. Lietuvio tremtinio Podžiaus laidotuvės. Buvo rastas nužudytas, žudikas nebuvo surastas. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 8734

Igarka. Lietuvio tremtinio laidotuvės. Fotografavo Albertas Kucinas 1953 m. RKIMPF 1520

Igarka. Lietuvio tremtinio laidotuvės. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 8743

Igarka. Lietuvio tremtinio V. Jakubausko laidotuvių procesija. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8755

Suetycha. Lietuvių tremtinių laidotuvės. Fotografuota 1954 m. RKIM PF 3634

Šipicynas. Lietuvio tremtinio J. Bungardo laidotuvės. Fotografuota 1954 m. RKIM PF 2065

Suetycha. Lietuvio tremtinio laidotuvės. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 14542

Igarka. Tr‏emtis. Lietuvių tremtinių kapinės. Fotografuota 1956 m.

Džezkasganas. Lietuvio tremtinio laidotuvės, kuriose dalyvavo A. Dambrauskas. Fotografuota 1950 m. RKIMGEK 11255

Krasnojarsko kraštas. Tremtinės Račienės laidotuvės. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8899

Krasnojarsko kraštas. Tremtinės Račienės laidotuvės. Prie barako, kuriame gyveno. Fotografuota 1953 m.RKIMGEK 8900

Igarka. Lietuvės tremtinės Deikuvienės (iš Pryšmantų) laidotuvės. Vėliavas siuvo pačios lietuvės Igarkoje. Šventi paveikslai buvo atsivežti iš Lietuvos. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8759

Igarka. Lietuvių tremtinių kapinės. Artimieji prie Jakubauskų ir Miceikų kapų kryžių pastatymo proga. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8757

Igarka. Lietuvių tremtinių kapinės. Artimieji prie Jakubauskų ir Miceikų kapų kryžių pastatymo proga. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8756

Igarka. Lietuvio tremtinio V. Jakubausko laidotuvės. Fotografuota prie barako, kuriame gyveno. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8754

Igarka. Lietuvio tremtinio V. Jakubausko laidotuvės. Prie karsto stovi iš dešinės: sūnus Česlovas, duktė Elena (vėliau Navickienė), žmona Michalina. Austinis sieninis kilimas su tekstu buvo atsivežtas iš Lietuvos. Papuošimą karstui artimieji iškarpydavo iš balto perkelio. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8753

Igarka. Lietuvio tremtinio Martinaičio Vytauto laidotuvės. Fotografuota 1958 m. RKIMGEK 8741

Irkutskas. Lietuvio tremtinio laidotuvės. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8535

Tr‏emtis. Igarka. Bartkių sunaus laidotuvės. Fotografuota 1950 m.

Tr‏emtis. Igarka. Bartkių dukros prie brolio Leono kapo. Fotografuota 1950 m.

Barnaulas. Lietuvės tremtinės Jomantienės laidotuvės. Fotografuota 1953 m.

Tr‏emtis. Barnaulas. Gylio Antano kapas. Fotografuota 1954 m.