Terp skausmu į Garbę: poėma isz dabartiniu laiku. Parašė St. Garnys (tikroji autoriaus pavardė - J. Mačiulis-Maironis). 1895 m., Tilžė, O.V. Mauderodės spaustuvė. Leidinys kietais neoriginaliais viršeliais, 92 psl. RKIM GEK 6086
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002988470

Maironis (M-lis). Jaunoji Lietuva. Poėma. Atspausta autoriaus pinigais. Kaune Saliamono Banaičio spaustuvė, 1907 m. Leidinys kietais originaliais viršeliais, 142 psl. RKIM GEK 6085
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002988455

J. Maironis. Jaunoji Lietuva. Poėma. Antroji laida bent kiek pataisyta. 1920 m. Kaunas. Išleido A. Petronio knygynas, Jagomasto spaustuvė „Lituania“ Tilžėje. Leidinys plonais originaliais viršeliais, 131 psl. RKIM GEK 6731

Maironis. Młoda Litwa. Poemat. Z litewskiego tłumaczyłaSt. Jabłonska. 1920 m. Wilno,wydawnitctwo „Echa Litwy“, druk. „Promien“. Leidinys plonais originaliais viršeliais, 92 p. RKIM GEK 5807
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003973227

Maironis. Młoda Litwa. Poemat. Z litewskiego tłumaczyłaSt. Jabłonska. 1920 m. Wilno, wydawnitctwo „Echa Litwy“, druk. „Promien“. Leidinys plonais originaliais viršeliais, 92 p. RKIM GEK 5807
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003973227

Maironis-Mačiulis. Jaunoji Lietuva. Poėma. Antroji laida bent kiek pataisyta. Kaunas. Išleido A. Petronio knygynas. 1921 m. MLLM GEK16421
https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/3138590?s_id=rWmShT3s7MQwCq88&s_ind=369&valuable_type=EKSPONATAS

Maironis. Jaunoji Lietuva. Poema. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 1995 m., Spaudė „Spindulio“ spaustuvė, 157 psl. RKIM 1397