St. Maironis. Pavasario balsai. Kur Iszganymas? 1-asis leidimas, 1895 m., Tilžė, O.V. Mauderodės spaustuvė. Leidinys minkštais originaliais viršeliais, 48 psl. MLLM GEK 44027

https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000122238

Pavasario Balsai ir kur išganymas. Trečią kartą atspausta, partaisyta ir padauginta. Parašė Maironis (J.M-lis). 1905 m., išleista Lietuvių Laikraščio kaštais. Peterburgas. Leidinys kietais neoriginaliais viršeliais, 34 psl. RKIMGEK 18472
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002456247
http://www.pb.flf.vu.lt/galleries/pb1905/

Pavasario Balsai ir kur išganymas. Trečią kartą atspausta, partaisyta ir padauginta. Parašė Maironis (J.M-lis). 1905 m., išleista Lietuvių Laikraščio kaštais. Peterburgas. Leidinys kietais neoriginaliais viršeliais, 34 psl. RKIMGEK 18472
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002456247
http://www.pb.flf.vu.lt/galleries/pb1905/

IV-1-4 Pavasario Balsai ir Kame išganymas. Ketvirtą kartą atspausta ir padauginta. Parašė Maironis. Švento Kazimiero Draugijos leidinys, 1913 m., Kaunas, S. Banaičio spaustuvė. Leidinys su storesnio popieriaus spalvotais viršeliais, dvi įklijos su fotografijomis, 112 psl., RKIMGEK 6089.
https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0002456267
http://www.pb.flf.vu.lt/galleries/pb1913/

Maironis-Mačiulis. Pavasario balsai. Šv. Kazimiero d-jos leidinys, 1920 m. Tilžė, Jagomasto spaustuvė „Lituania“. Leidinio spalvotas plonas viršelis, viršelio dailininkas ir leidinio iliustratorius Kazys Šimonis, 119 psl. RKIMGEK4978
http://www.pb.flf.vu.lt/galleries/pb1920/

Maironis. Pavasario balsai. VIII leidimą spaudai paruošė Juozas Ambrazevičius. 1942 m., Kaunas, spausdino „Šviesos“ spaustuvė, piešiniai T. Kulakausko, Leidinys originaliais viršeliais, 287 psl. RKIM GEK 18474

Maironis. Pavasario balsai. VIII leidimą spaudai paruošė Juozas Ambrazevičius. 1942 m., Kaunas, spausdino „Šviesos“ spaustuvė, piešiniai T. Kulakausko, Leidinys originaliais viršeliais, 287 psl. RKIM GEK 18474

Maironis. Pavasario balsai. IX leidimą spaudai paruošė J. Ambrazevičius. 1944 m., Kaunas, Sakalo leidykla, spausdino „Šviesos“. Spaudinys minkštais viršeliais, 287 psl. RKIM GEK 17934

Maironis. Pavasario balsai. IX leidimą spaudai paruošė J. Ambrazevičius. 1944 m., Kaunas, Sakalo leidykla, spausdino „Šviesos“. Spaudinys minkštais viršeliais, 287 psl. RKIM GEK 17934

Maironis. Pavasario balsai. Dešimta laida, 1946 m. Meerbeck‘as, Vokietija. Leidinys minkšto kartono viršeliais, 149 psl. MLLM GEK 44088
https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/1472647?s_id=ewVUzDp0nexJcvPp&s_ind=643&valuable_type=EKSPONATAS

Maironis. Pavasario balsai. Dešimta laida, 1946 m. Meerbeck‘as, Vokietija. Leidinys minkšto kartono viršeliais, 149 psl. MLLM GEK 44088
https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/1472647?s_id=ewVUzDp0nexJcvPp&s_ind=643&valuable_type=EKSPONATAS

Maironis. Pavasario balsai. Išleido Liudas Vismantas 1947 m., 400-siais Lietuviškos Knygos jubiliejiniais metais. Würzburgas, Vokietija. Spaudinys minkštais viršeliais., 301 psl. RKIM GEK 18470

Maironis. Pavasario balsai. Dešimta laida, 1946 m. Meerbeck‘as, Vokietija. Leidinys minkšto kartono viršeliais, 149 psl. MLLM GEK 44088
https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/1472647?s_id=ewVUzDp0nexJcvPp&s_ind=643&valuable_type=EKSPONATAS

Maironis. Pavasario balsai. Lyrika. XVII laida, išleido Mons. Pr. Juras, su redaktoriaus B. Brazdžionio dedikacija. 1952 m., Roma. Spaudinys minkštais viršeliais. 308 psl. RKIMGEK23611

Maironis. Pavasario balsai. Lyrika. XVII laida, išleido Mons. Pr. Juras, su redaktoriaus B. Brazdžionio dedikacija. 1952 m., Roma. Spaudinys minkštais viršeliais. 308 psl. RKIMGEK23611

Maironis. Pavasario balsai. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958 m., Vilnius. spaudė Valstybinė K. Požėlos v. spaustuvė Kaune. Leidinys kietais viršeliais su aplanku, dailininko Jono Kuzminskio medžio raižiniai, 180 psl. RKIM GEK 8010

Maironis. Pavasario balsai. 1970 m., Vilnius, Vagos“ leidykla, spaudė Valstybinė K. Požėlos v. spaustuvė Kaune. Leidinys kietais viršeliais su aplanku, 224 psl. RKIM GEK 6096

Maironis. Pavasario balsai. 1976 m., Vilnius. spaudė Valstybinė K. Požėlos v. spaustuvė Kaune. Leidinys kietais viršeliais su aplanku, dailininko Vytauto Valiaus iliustracijomis, 224 psl. RKIM GEK 5609

Maironis. Pavasario balsai. 1976 m., Vilnius. spaudė Valstybinė K. Požėlos v. spaustuvė Kaune. Leidinys kietais viršeliais su aplanku, dailininko Vytauto Valiaus iliustracijomis, 224 psl. RKIM GEK 5609

Майронис. Голоса весны. Cтихотворения, перевод с литовского. 1987 m., Vilnius, „Vagos“ leidykla, spaudė Motiejaus Šumausko spaustuvė. Leidinys kietais viršeliais su celofanuotu aplanku, 142 psl. RKIM GEK 32659

Maironis. Pavasario balsams 100 metų. Fotografuotas, sumažinto formato faksimilinis leidinys. Leidykla „Vilius“, 1995 m., Kaunas. Spaudė „Poligrafijos pasaulis“. Leidinys kietais viršeliais, 80 psl. RKIM GEK 11948

Maironis. Pavasario balsai. 1995 m., šimtieji Pavasario balsų metai. Dvidešimt pirmas leidimas parengtas pagal pirmąjį. „Baltos lankos“, Vilnius. Spaudė „Spindulio“ spaustuvė Kaune. Leidinys plonais viršeliais, 176 psl. RKIM GEK 11947

Maironis. Pavasario balsai. Lyrika, 28-asis leidimas, 2012 m., Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, spausdino UAB „Petro ofsetas“. Leidinys kietais viršeliais, 248 psl. RaKIM 2234

Maironis. Pavasario balsai. 1920 metų leidimo fotografinė kopija, 2014 m., Kaunas. Leidykla „Naujasis lankas“, spausdino spaustuvė „Morkūnas ir Ko“. Leidinys kietais viršeliais, 246 psl. RKIMGEK 27038

Maironis. Pavasario balsai. Išleido Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2020 m., Kaunas. MLLM