Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Priekyje eina Ariogalos iniciatyvinės grupės aktyvas: V. Vitkus, A. Pečiulis, R. Šagždavaičius, D. Ušinskienė, G. Dapkienė, A. Vizbaras

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Fotografijos centre – rašytojas Juozas Aputis

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Fotografijos centre – Raseinių r. vykdomojo komiteto pirmininkas J. Ulickas, LKP Raseinių rajono komiteto I sekretorius A. Baranauskas

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Fotografijos centre – Raseinių II vidurinės mokyklos moksleivių Sąjūdžio atstovas A. Daugirdas

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Fotografijos centre – Raseinių II vidurinės mokyklos moksleiviai deda gėles prie paminklo "Žemaitis"

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Kalba Raseinių II vidurinės mokyklos moksleivių Sąjūdžio atstovas A. Daugirdas

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Moksleiviai kelia vėliavą

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Moksleiviai kelia vėliavą

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Kalbą sako parapijos klebonas V. Griganavičius

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Dainuoja Girkalnio moterų ansamblis

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Iš kairės: prof. J. Girdzijauskas, A. Baranauskas, J. Ulickas, A. Siudikas

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Kalba poetas M. Martinaitis

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Kalba svečias iš JAV

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Dainuoja A. Gaidžiūnaitė-Nikžentaitienė su mokine

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Kalba Raseinių r. vykdomojo komiteto pirmininkas J. Ulickas. Greta - žurnalistas A. Janonis

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Kalba svečias iš Kėdainių

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d. Groja A. Gaidžiūnaitė-Nikžentaitienė su mokine

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos pakėlimo šventė "Žemaičio" aikštėje Raseiniuose 1988 spalio 29 d.