Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d. Vėliavą neša LPS Ariogalos iniciatyvinės grupės nariai G. Dapkienė, D. Ušinskienė, A. Vizbaras, V. Vitkus

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d. LPS Ariogalos iniciatyvinės grupės narys Vytautas Našlėnas

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d. Mokytojai Angelė ir Antanas Kazlauskai

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d.

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d. Priekyje parapijos klebonas Vytautas Griganavičius

Tautinės vėliavos šventinimo iškilmė Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 1988 spalio 29 d.