Ąžuolų alėja – dviejų sodybų Pasandravio Maironio gimtinės ir Bernotų Maironio tėviškės jungtis. Ąžuolai čia pradėti sodinti, minint poeto 125-ąsias gimimo metines 1987 m., papildant alėją kas penkerius jubiliejinius poeto metus. Dabar alėjoje auga apie 155 medžius.

Eidami beržų takeliu prie Luknės, medžių paunksmėje rasime šaltinėlį, kurį ypač mėgo Maironis – eidavo pasisemti vandens arbatai, vienumoje skaitydavo ir rašydavo.