Tremties veidai

Jei pajėgtume savo vaizduotėje sutalpinti visų tremtinių ir kalinių patirtus vargus, pažeminimus, nuoskaudas, – tai atsivertų prieš mūsų akis neaprėpiama kančių jūra, kančių okeanas!.. O jei panorėtume suvokti ne tik to okeano gelmes, bet ir platybes – ne tik kančių baisumus, bet ir mūsų tautiečių varguolių minią – reikia turėti visų tremtinių sąrašus, reikia susipažinti…

Apie Maironį virtualiai

Apie Maironį, rodos, žinome viską. Pažįstamas, tarsi artimas giminaitis. Tačiau ar tikrai žinome, kur jis gimė, augo, kokioje aplinkoje gyveno, koks jo kūrybinis palikimas? Ši Raseinių krašto istorijos muziejaus ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus bendra paroda leis virtualiai pasižvalgyti po poeto tėviškę, namus Kaune, patirti renginių akimirkas… Mūsų virtualios „akys“ – fotografo Sigito Gudaičio fotoobjektyvas,…