TAUTOS DAINELE, TU IŠLIKAI

Susijusios temos 2024-aisiais švenčiame šimtą metų nuo tada, kai Lietuvoje 1924-aisiais įvyko pirmoji Dainų šventė. Minint šią ypatingą sukaktį, muziejininkai parengė foto dokumentinę parodą „Tautos dainele, Tu išlikai“, kurioje atspindėtas Raseinių krašto žmonių indėlis į Lietuvos dainų švenčių istoriją. Parodoje panaudoti muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių, pasakojančių apie prieškario, pokario ir dabartines Dainų šventes skaitmeniniai…

SĄJŪDIS. RASEINIAI 1988–1990

Neįtikėtinai greitai prabėgo 35 metų nuo dienos, kai 1988 birželio 3-ąją Mokslų akademijos salėje Lietuvos intelektualų buvo įkurtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, lėmęs revoliucinius pokyčius ne tik Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje bei Varšuvos sutarties šalyse. Jūsų dėmesiui – virtuali paroda „Sąjūdis. Raseiniai 1988–2023″,  sudaryta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Raseinių iniciatyvinės grupės sukūrimo 35-erių metų sukakčiai. Paroda…

Tremties veidai

Jei pajėgtume savo vaizduotėje sutalpinti visų tremtinių ir kalinių patirtus vargus, pažeminimus, nuoskaudas, – tai atsivertų prieš mūsų akis neaprėpiama kančių jūra, kančių okeanas!.. O jei panorėtume suvokti ne tik to okeano gelmes, bet ir platybes – ne tik kančių baisumus, bet ir mūsų tautiečių varguolių minią – reikia turėti visų tremtinių sąrašus, reikia susipažinti…

Apie Maironį virtualiai

Apie Maironį, rodos, žinome viską. Pažįstamas, tarsi artimas giminaitis. Tačiau ar tikrai žinome, kur jis gimė, augo, kokioje aplinkoje gyveno, koks jo kūrybinis palikimas? Ši Raseinių krašto istorijos muziejaus ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus bendra paroda leis virtualiai pasižvalgyti po poeto tėviškę, namus Kaune, patirti renginių akimirkas… Mūsų virtualios „akys“ – fotografo Sigito Gudaičio fotoobjektyvas,…