Jei pajėgtume savo vaizduotėje sutalpinti visų tremtinių ir kalinių patirtus vargus, pažeminimus, nuoskaudas, – tai atsivertų prieš mūsų akis neaprėpiama kančių jūra, kančių okeanas!.. O jei panorėtume suvokti ne tik to okeano gelmes, bet ir platybes – ne tik kančių baisumus, bet ir mūsų tautiečių varguolių minią – reikia turėti visų tremtinių sąrašus, reikia susipažinti su jų kančių vietovėmis, jų geografine padėtimi, su buitinėmis sąlygomis, su priverstiniais darbais, su varginančia darbo drausme… Ši Raseinių krašto istorijos muziejaus  virtuali paroda padės vaizduotės akimis pajusti tas kančias išgyvenusiųjų sielos atodūsius, patirti bado ir šalčio virpulius kūnuose, pamatyti milžiniškos jėgos reikalaujančius darbus, atliekamus išvargintomis, nualintomis rankomis.